Wdrażanie GMP/GHP

Każde przedsiębiorstwo przed rozpoczęciem działalności w zakresie obrotu środkami spożywczymi (sklepy, restauracje itp.) zobowiązane jest do opracowania oraz wdrożenia programu dobrej praktyki higienicznej / produkcyjnej GMP/GHP.

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) to zespół działań, które powinny zostać podjęte oraz warunków higienicznych, które muszą zostać spełnione, na wszystkich etapach obrotu żywnością.

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) jest zbiorem zasad i działań związanych z koniecznością zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej i jakościowej żywności, w procesie jej produkcji i dystrybucji.

Działamy kompleksowo – przeprowadzamy audyty, tworzymy dokumentacje, instrukcje oraz prowadzimy szkolenia pracowników. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, ponieważ każdy program musi uwzględniać strukturę organizacyjną, maszyny i urządzenia oraz specyfikę działalności każdej firmy.