GLOBAL G.A.P

Wdrożenie standardu GLOBAL G.A.P. daje konsumentom oraz partnerom handlowym gwarancję  dotyczącą sposobu prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych, jest gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności.

 Usługa certyfikacji GLOBAL G.A.P.  skierowana jest do:

  • Producentów owoców i warzyw,
  • Producentów przeznaczonych do dalszego przetwórstwa,
  • Producentów roślinnego materiału rozmnożeniowego,
  • Producentów kwiatów i roślin ozdobnych.