Bioprodukty

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji dotyczącej bioproduktów oraz uzyskaniem certyfikatu BIO.

Dbamy o to, aby każdy etap procesu  technologicznego ściśle odpowiadał szczegółowym zasadom określonym przez ustawodawcę.

Wdrażamy odpowiednie procedury odpowiadające założeniom rolnictwa ekologicznego.