Alergeny

Zajmujemy się przygotowaniem wykazu alergenów , które właściciel lokalu gastronomicznego ma obowiązek udostępnić klientom. Brak informacji o alergenach może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznych u klienta, a mandatem u restauratora.

Informacja o alergenach musi być umieszczona w miejscu dostępnym dla gości – na przykład  w formie znaków graficznych w menu lub też w tabeli na osobnej karcie. Konieczne jest przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu polityki alergenowej. Dodatkowo informację o alergenach powinno umieścić się na stronie internetowej lokalu.